PROGRAMMA

a

MENU

DE AUW SJOEëL

In 1842 werd Johan Jozef Wintjens als kosteronderwijzer in Ubachsberg benoemd. Johan  was van 1842 tot 1860 de eerste onderwijzer in Ubachsberg. Het onderwijs werd toentertijd in diverse lokalen in Ubachsberg gegeven. De eerste hoofdonderwijzer was meester Emonds (1865-1895).

In 1866 werd de eerste ‘echte’ school in de Kerkstraat (nr. 40) opgeleverd. Deze school werd echter in het begin van de 20e eeuw te klein voor het groeiend aantal kinderen. Daarom werd in 1919 een nieuwe school (de huidige ‘Auw Sjoeël’) aan de (Oude) Schoolstraat gebouwd.

De school deed dienst tot 1 augustus 1974. Op dat moment verhuisde de lagere school, de huidige basisschool Bergop, naar de nieuwbouw aan de Bostenstraat en kwam het schoolgebouw aan de Oude Schoolstraat leeg te staan en begon het verval.

Op 17 december 1977 kreeg het schoolgebouw een nieuwe bestemming. De gemeente Voerendaal verleende een zakelijk recht van opstal aan St. Cecilia. Het gebouw was vanaf dat moment in beheer van de fanfare en ging daarmee een nieuwe levensfase in.

De leden van de fanfare gingen met man & macht aan de slag en na een gigantisch verbouw- en renovatiewerk kon in 1978 Fanfarezaal ‘De Auw Sjoeël” in gebruik worden genomen.

De fanfare droeg op 1 augustus 2016 de fanfarezaal opnieuw over aan de gemeente en zo kwam een eind aan het recht van opstal. De overdracht vond plaats om in ‘De Auw Sjoeël’ een eigentijdse, moderne concertzaal en een multifunctioneel centrum voor Ubachsberg te realiseren. Overigens financiert - naast de gemeente - ook de fanfare een substantieel bedrag in de nieuwe ontwikkeling. Klik HIER om de website van MFC De Auw Sjoeël te bezoeken.

foto Galerie

 

ST. CECILIA op FACEBOOK

Copyright © 2019 Crossmedia - All rights reserved - Privacy Policy