PROGRAMMA

a

MENU

 

historie in vogelvlucht

In 1962 promoveert Jacobs met St. Cecilia naar de ere-afdeling en in 1965 wordt de hoogste afdeling bereikt. Daarna volgden nog de landstitels (1970) en wereldtitels (1974 en 1981). In 1986 concerteerde de fanfare o.l.v. dhr Jacobs voor het eerst en met succes in de Concertafdeling.

Van 1992 tot en met 2008 stond de fanfare onder leiding van Sjef Ficker. Ficker volgde zijn eerste muzikale opleiding binnen de eigen fanfare. Onder zijn leiding werden de muzikale successen voortgezet met kampioenschappen in de Concertafdeling in 1992 en 2003 en een succesvolle deelname aan het WMC in 1997.

In 2009 nam Victor Vaessen de dirigeerstok over. Ook hij kwam uit een echte fanfarefamilie en kreeg zijn eerste opleiding  binnen de fanfare. Ondanks grote inspanning van dirigent en orkest kon het Concertafdelingniveau in 2009 niet  gehandhaafd blijven. In 2009 en 2010 vierde de fanfare het 100-jarig jubileum met diverse activiteiten gedurende het hele jubileumjaar.

Van 2011 tot medio 2014 stond de fanfare onder leiding van dirigent Jos Paffen. Samen met veel ingestroomde jeugdleden en met de komst van een aantal ervaren muzikanten bouwde hij met overgave en passie aan een nieuwe toekomst van St. Cecilia.

Vanaf september 2014 stond de fanfare onder leiding van de Belgische dirigent Georges Moreau. Aan hem de taak om verder te bouwen aan de muzikale ambitie van de fanfare. 'Op eigen kracht' & 'Er uit halen wat er in zit' waren de trefwoorden.

In September 2018 wordt 'de bok' bemand door Wiek Maessen. Hij pakt de door Moreau uitgezette lijn op en bouwt verder aan een muziekvereniging waarin groei, muzikale kwaliteit en plezier in het muziekmaken de belangrijkste doelstellingen zijn.

Enkele belangrijke wapenfeiten van de fanfare op concoursgebied:

  • 1962: Limburgs kampioen, Afdeling Uitmuntendheid
  • 1962: Nederlands kampioen, Afdeling Uitmuntendheid
  • 1970: Limburgs kampioen, Afdeling Superieur
  • 1970: Nederlands kampioen, Afdeling Superieur
  • 1974: Wereldkampioen fanfare
  • 1981: Wereldkampioen fanfare
  • 1992: Limburgs kampioen, Concertafdeling
  • 1992: Nederlands kampioen, Concertafdeling
  • 2003: Limburgs kampioen, Concertafdeling
  • 2003: Nederlands kampioen, Concertafdeling

Omdat de Ubachsbergse gemeenschap voor de muzikale begeleiding van de processie steeds een beroep doen moest op een muziekvereniging uit de omgeving - wat ook nog geld kostte - besloten 3 vrienden in 1909 een eigen fanfare op te richten.

Als eerste dirigent werd de plaatselijke hoofdonderwijzer Leo Leclou benoemd. Leclou had ruime muzikale ervaring als bassist bij de harmonie van Wijlre en was tevens benoemd tot dirigent van de opgerichte fanfare Eendracht Huls. Tijdens een algemene vergadering voor alle inwoners van het dorp meldden zich 34 mannen, die een fanfare-instrument wilden leren bespelen. Van het begin af werd er twee keer per week gerepeteerd en al spoedig konden de dorpsactiviteiten met de eigen fanfare opgeluisterd worden.

Na korte tijd liet de fanfare ook buiten de dorpsgrenzen van zich horen; zo nam het nog jonge korps in 1910 deel aan een groot muziekfestival te Amstenrade en in 1913 verzorgde men een optreden bij de Wereldtentoonstelling te Gent.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er sprake van een algemene inzinking, maar kort daarna nam dirigent Leclou opnieuw het dirigeerstokje enthousiast ter hand.

In 1929 hield Leclou het voor gezien. Het fanfareorkest bestond op dat moment uit 30 muzikanten. Leo werd opgevolgd door Math Slangen.

De roerige jaren '30 werden gekenmerkt door grote financiële problemen. Al na 1 jaar moest dirigent Math Slangen zijn dirigentencarrière staken. Zijn opvolger werd in eigen geledingen gevonden: saxofonist Piet Zinzen uit Ubachsberg pakte de dirigeerstok op.

In 1934 vierde het uit 31 muzikanten bestaande orkest het 25-jarig jubileum. In 1937 nam Joseph Dumont, solo-klarinettist van de Philharmonie Bocholtz de muzikale leiding over. Onder zijn deskundige leiding steeg het muzikale niveau. In 1942 staakte de vereniging alle activiteiten, omdat men weigerde zich aan te sluiten bij de door de Duitse bezetter verplicht gestelde Kultuurkamer en de Duitse bezetter op verschillende plaatsen instrumenten in beslag had genomen. Na de oorlog begon men opnieuw met het musiceren en was men spoedig weer op het vooroorlogse muzikale niveau.

In 1948 volgde Hein Aerts uit Voerendaal Joseph Dumont op, die was inmiddels ook dirigent van de Philharmonie  Bocholtz. Aerts durfde het aan om in 1951 voor het eerst in het bestaan van de vereniging (met wisselend succes) deel te nemen aan muziekconcoursen en wel in Geistingen (België) en in Grathem.  Vanaf 1954 daalde het ledenaantal, in 1958 was er zelfs een ware verenigingscrisis en het opstappen van dirigent Aerts was o.m. het gevolg.

Met slechts 27 leden - waarvan 14 muzikanten - ging het bestuur op zoek naar een nieuwe dirigent. Die werd gevonden in de jonge, energieke Wil Jacobs uit Huls-Simpelveld. Onder zijn leiding begon de fanfare aan een ongekende opmars. In nog geen 15 jaar groeide het illustere gezelschap uit tot een top-orkest. In 1960 start de opmars en neemt de fanfare  voor het eerst deel aan een Bondsconcours. Het orkest promoveert  meteen naar de afdeling Uitmuntendheid.

uit de oude doos

 

ST. CECILIA op FACEBOOK

Copyright © 2019 Crossmedia - All rights reserved - Privacy Policy