Welkom op de website van:
welkom - programma - de fanfare - interne opleiding - ons dorp - vrienden - links - contact
Programma
Concert
25 mei Examenconcert Wiek Maessen MFC
Concert
5 juli

Zomeravondjubileumconcert

bekijk volledige programma
Interne opleiding
jeugdopleiding contact
(Jeugd)opleiding

Fanfare St.Cecilia hecht veel waarde aan haar interne (jeugd)opleiding.

Dit komt tot uitdrukking in een actieve wervingscampagne, gedegen opleiding door kundige vakdocenten, aandacht voor ons opleidingsorkest en het organiseren van optredens en activiteiten voor onze jeugdleden. Dit beleid wordt uitgevoerd door onze bezielende Jeugdcommissie.

Als kinderen interesse tonen in muziekonderwijs wordt er in overleg met ouders/verzorgers gestart met een opleidingsprogramma voorbereidend instrumentaal onderwijs (VIO). De kinderen leren hier, veelal in spelvorm noten lezen en de andere beginselen van de muziek. Deze lessen vinden plaats in kleine groepen. Na een half- tot driekwart jaar wordt in overleg tussen leerling, docent en ouders de keuze gemaakt of de leerling de overstap maakt naar een fanfare-instrument. Hierbij kan grofweg een keuze worden gemaakt in klein koper (bugel, trompet of cornet), saxofoon (sopraan, alt of tenor), Hoorn, Groot koper (bas, tuba of trombone) of Slagwerk

Leerlingen die overgaan op een fanfare-instrument ontvangen individueel onderwijs door een vakdocent. Zij leren de ins en outs van het instrument en werken verder aan de muziektheoretische zaken. Zodra er voldoende geleerd is op het instrument kan er worden deelgenomen aan het leerlingenorkest. Binnen dit orkest maken de leerlingen kennis met het in groepsverband musiceren. Vanuit het jeugdorkest worden de leerlingen voorbereid om een geleidelijke overstap naar het fanfareorkest te maken.

Onze opleiders zijn:
Nando van Westrienen: Klein koper
Céline Roijen: VIO en saxofoons
Léon Kockelkoren: Hoorns
Bas Schobbers: Groot Koper en muzikale leiding Jeugdensemble
Roel Meessen: Slagwerk

Eric Souren: Muzikale leiding jeugdorkest

Zef Vinder: Voorzitter opleidingscommissie


Heb je interesse, wil je samen met ons muziek maken, neem dan contact op met het secretariaat van onze vereniging.

jeugdopleiding contact