PROGRAMMA

a

MENU

OVER ONS

BESTUUR

Het bestuur van Fanfare St. Cecilia Ubachsberg bestaat uit:

Voorzitter: Maurice Engelen

Secretaris: Gert Enning

Penningmeester: Andrés Perea

Intermediair: Ed Engelen

 

COMMISSIES

 

Naast het bestuur is de vereniging in belangrijke mate georganiseerd door de volgende commissies.

  • Activiteitencommissie: heeft een adviserende taak richting het bestuur inzake activiteiten en neemt de organisatie ter hand van de activiteiten uit het goedgekeurd jaarplan. De commissie stelt een activiteitenkalender op en stelt hieruit een jaarplan samen met door de vereniging te organiseren activiteiten, inclusief begrote opbrengsten en investeringen.
  • Muziekcommissie: heeft een adviserende taak richting het bestuur inzake muzikale aangelegenheden. Heeft daarnaast als uitvoerende taak een muziekprogramma samen te stellen en te bepalen waar toevoegingen of vervangingen tijdens optredens noodzakelijk zijn. Externe concertverzoeken worden neergelegd bij de muziekcommissie. De dirigent maakt vast deel uit van de muziekcommissie. De commissie legt een Jaarplan vast.
  • Instrumenten en uniformencommissie: adviseert het bestuur inzake beleid, aanschaf en onderhoud van instrumentarium, uniformen en andere fanfarebezittingen. Voert een registratie inzake de in bruikleen zijnde fanfare eigendommen en ziet toe op een verantwoord gebruik en onderhoud.
  • Opleidingscommissie: heeft een adviserende taak richting het bestuur inzake het opleidingsbeleid. Geeft uitvoering aan een door het bestuur vastgesteld opleidingsplan. Geeft uitvoering aan het ledenbeleid bij leden in opleiding. Organiseert jaarlijks een voorspeeldag en een jeugddag en is belast met de organisatie rondom het jeugdorkest. Klik HIER voor meer info over de opleidingen.

 

VRIJWILLIGERS

 

Vrijwilligers zijn enthousiaste, niet spelende leden, die zich - al dan niet op projectbasis - actief inzetten voor de doelstellingen van de vereniging. Deze vaste kern van medewerkers vormt een stabiele basis onder de organisatie van de vereniging.

 

VRIENDEN

 

De “Vrienden” zijn in 1984 opgericht, oorspronkelijke onder de naam “Erecomité”. Het doel van dit comité was financiële ondersteuning leveren aan onze fanfare. In aanloop naar het 100-jarig bestaansfeest van de fanfare in 2009 is de naam erecomité gewijzigd in “Vrienden”.

Onder deze naam werd het ondersteunend comité nieuw leven ingeblazen, hetgeen resulteerde in 100 leden in 2009. De doelstelling van de “Vrienden” is en blijft het leveren van morele & financiële ondersteuning. De “Vrienden” kunnen echter ook gezien worden als een supportersclub van de fanfare. Als dank voor de ondersteuning organiseert de fanfare dan ook jaarlijks speciaal voor hen een Vriendenconcert.

Afgelopen decennia hebben de “Vrienden” financiële bijdragen geleverd in o.a. de aanschaf van nieuwe uniformen (1988), aanschaf van muziekinstrumenten, aanschaf van bladmuziek en het mogelijk maken van concerten. Momenteel tellen de club van vrienden ongeveer 65 leden. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. U bent al lid voor € 50,-- per jaar.

 

Het bestuur van de “Vrienden” bestaat momenteel uit voorzitter Wil Houben en secretaris/penningmeester Wiel Korvorst.

Voor meer informatie: wko@ziggo.nl

GESCHIEDENIS

 

ST. CECILIA op FACEBOOK

Copyright © 2019 Crossmedia - All rights reserved - Privacy Policy